KAPEC GEOTASK?
  • Õppeprotsess on meelelahutuslik ja põnev
  • Lahendatud ülesanded muutuvad koordinaatideks
  • Võimalus oma edusamme jälgida
  • Minge koos koolikaaslaste ja sõpradega seiklema, otsides peidukohti
Kontakt
  • E-post:

ÖÖBIKUORG

Asukoht: N57° 43` 37.9", E26° 56` 3.99"

Lahenda ülesandeid, et leida peidetud asukohtade koordinaate


Õöbikuorg on Rõuge Suurjärve kaguosas ürgorgu suubuv lühike sügav sälkorg – tsori, mille järskudel veerudel paljanduvad aluspõhja kivimid. Toomingate õitsemise ajal rõkkab enamasti lehtpuumetsaga kaetud org ööbikute laulust — sellest ka oru nimi. Org on 300 m pikkune ja 12 – 15 m sügavune org, mis piirab põhjast muistset Rõuge linnamäge. Palkidest ja mullast ehitatud linnust kasutati eluasemena ja kaitserajatisena kuni 11. sajandini. Linnus on kuus korda maha põlenud ja jälle üles ehitatud Selle juurde kuulus ka vana asulakoht, mis oli kasutusel keskmisel ja nooremal rauaajal. Sellest annavad tunnistust mitmed VIII–XI sajandist pärinevad arheoloogilised leiud. 

Ööbikuorus asub hüdrotöökoda, mis on praeguseks taastatud ja muudetud muuseumiks. See rajati 20. sajandi algul, et kohaliku looduse ja rohke vee võimalust ära kasutades saada tööle masinad, mis kohapeal elektrit toodaks. 

Ööbikuorus asub kaks vesioinast. Need on nö. igiliikurist pumbad, mis töötavad hüdraulilise löögi jõul. See kasutab vaid vee-energiat ja on võimeline vett pumpama kümnete meetrite kõrgusele. Esimene vesioinas konstrueeriti juba enne Teist maailmasõda Friedrih Johansoni poolt selleks, et varustada tema talumajapidamist veega. Leiutis oli hädavajalik, sest mäe otsa oli tülikas kaevu teha, oru põhjas aga leidus hulganisti puhta veega allikaid. Teise, kahe löögiklapiga vesioina rajas Jüri Johanson 2002. aastal. See pumpab vee (kuni 12000 liitrit ööpäevas) 23 meetri kõrgusele tema talu juures asuvasse tiiki   

Ööbikuorus on külastajate jaoks vaatetorn ja suur kiik. Matkahuvilistele on rajatud 1,5 km pikkune matkarada.