KAPEC GEOTASK?
  • Õppeprotsess on meelelahutuslik ja põnev
  • Lahendatud ülesanded muutuvad koordinaatideks
  • Võimalus oma edusamme jälgida
  • Minge koos koolikaaslaste ja sõpradega seiklema, otsides peidukohti
Kontakt
  • E-post:

GeoTask`ist

Ühing “Vidzeme Innovation Instrument” on koostöös Kärdla Ühisgümnaasiumiga ja Siauliu r. Meskuiciu gümnaasiumiga välja arendanud interaktiivse õppeplatvormi 7. - 9. klassi õpilastele eesmärgiga muuta õppeprotsess haaravamaks ja huvitavamaks. Õppeplatvorm GeoTask sisaldab 7., 8. ja 9. klassile sobivaid füüsika, keemia ja matemaatika ülesandeid, mille koostamine põhineb nende klasside kohustuslikul programmil neilt nõutavate teadmiste raamistikus.

Miks kasutada GeoTaski õppeprotsessis?

  • ülesannete lahendamisel tugevnevad teoreetilised teadmised;
  • tagatud on huvitav ja õpilasi paeluv õppematerjal;
  • võõrkeelte õppimine ülesannete lahendamisel tagab seotuse erinevate õppeainetega ja transversaalsete oskuste arendamise;
  • arendatakse infotehnoloogia-alaseid teadmisi.

Interaktiivsed õppematerjalid võimaldavad saavutada kõrgemaid õppetulemusi, muutes õppeprotsessi efektiivseks, meeltlahutavaks ja huvitavaks. Interaktiivsete materjalide kasutamine koolides on muutunud tavaliseks ja tunnustatud meetodiks paljudes riikides nii Euroopas kui ka mujal maailmas. Interaktiivne platvorm on saadaval ka teistele, kes on huvitatud ja projekti autorid on kindlad, et ülesandeid lahendades õpivad Läti kohta palju mitte ainult õpilased, vaid ka teised huvitatud osapooled. On võimalik teadmisi laiendada ja õppida uusi asju ka Leedu ja Eesti kohta, kuna GeoTask’i platvorm toimib nii Lätis kui ka Balti riikides. 

Projekti arendamise protsessi on võimalik jälgida Facebooki lehel “GeoTask”, Twitteris “GeoTask.eu” ja Instagramis “@GeoTask.eu”.

Projekti “Interaktiivsuse kaudu põhiteadmistelt lisateadmisteni”, mida teostab ühing “Vidzeme Innovation Instrument” Erasmus+ programmi kaudu, finantseerib Euroopa Liit.

Lisainfot Erasmus+ programmi kohta leiab Riigi Hariduse Arendamise Agentuuri veebilehelt www.viaa.gov.lv sektsioonist Erasmus+.