Vieta: N??° ??` ??.?", E??° ??` ??.?"

Kad sužinotumėte šio objekto koordinates, išspręskite užduotis, paslėptas po klaustukais.

Pabandyk išspręsti. Tinka:7 klasė

 1. Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 2. Taško koordinatės
 3. Lygties sąvoka
 4. Veiksmai su vienanariais
 5. Kintamojo reikšmė
 6. Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 7. Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 8. Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 9. Lygties sąvoka
 10. Dvinariai
 11. Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 12. Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 13. Tapačių reiškinių transformacija
 14. Ordinatės ašis
 15. Vienanariai
 16. Taško koordinatės
 17. Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 18. Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 19. Funkcija
 20. Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 21. Skirtingi vienanariai
 22. Kintamojo reikšmė
 23. Tapačių reiškinių transformacija
 24. Veiksmai su daugianariais
 25. Racionalieji skaičiai
 26. Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 27. Racionalieji skaičiai
 28. Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 29. Skaitmeninė išraiška
 30. Funkcija
 31. Panašūs vienanariai
 32. Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 33. Tiesinių nelygybių sprendiniai
 34. Skaitinių nelygybių savybės
 35. Skirtingi vienanariai
 36. Daugianariai
 37. Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 38. Laipsnis su neigiamu rodikliu
 39. Koordinačių plokštumos taškas
 40. Priešingi daugianariai
 41. Koordinačių plokštuma