Vieta: N??° ?` ??.??", E??° ??` ?.??"

Kad sužinotumėte šio objekto koordinates, išspręskite užduotis, paslėptas po klaustukais.

Pabandyk išspręsti. Tinka:7 klasė

 1. Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 2. Abcisės ašis
 3. Vienanariai (1-o laipsnio)
 4. Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 5. Veiksmai su daugianariais
 6. Vienanariai
 7. Dydžių priklausomybės sąvoka
 8. Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 9. Skaitmeninė išraiška
 10. Vienanariai (1-o laipsnio)
 11. Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 12. Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 13. Vienanariai (1-o laipsnio)
 14. Skirtingi vienanariai
 15. Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 16. Funkcija y = x²
 17. Kintamojo reikšmė
 18. Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 19. Skirtingi vienanariai
 20. Tapatybių reiškiniai
 21. Panašūs daugianariai
 22. Grafiko y = kx + b brėžimas
 23. Skaičiaus modulis
 24. Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 25. Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 26. Aksioma, teorema, įrodymas
 27. Tapatybių reiškiniai
 28. Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 29. Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 30. Tapatybės
 31. Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 32. Tapatybės
 33. Daugianarių aukščiausias laipsnis
 34. Vienanario koeficientas
 35. Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 36. Skirtingi vienanariai
 37. Dydžių priklausomybė
 38. Vienodi vienanariai
 39. Procentai ir proporcijos