Vieta: N??° ??` ??.?", E??° ?` ?.???"

Kad sužinotumėte šio objekto koordinates, išspręskite užduotis, paslėptas po klaustukais.

Pabandyk išspręsti. Tinka:7 klasė

 1. Taško koordinatės
 2. Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 3. Dydžių priklausomybė
 4. Skirtingi vienanariai
 5. Funkcija y = x²
 6. Vienodi vienanariai
 7. Tapačių reiškinių transformacija
 8. Tapatybių reiškiniai
 9. Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 10. Abcisės ašis
 11. Ekvivalentiškos lygtys
 12. Tapačių reiškinių pertvarkymas
 13. Laipsnis su neigiamu rodikliu
 14. Daugianariai
 15. Vienanario koeficientas
 16. Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 17. Tapatybės
 18. Tiesinių nelygybių sprendiniai
 19. Skaičiaus modulis
 20. Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 21. Procentai ir proporcijos
 22. Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 23. Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 24. Lygčių su šaknimis sprendimas
 25. Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 26. Panašūs vienanariai
 27. Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 28. Dydžių priklausomybė
 29. Dvinariai
 30. Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 31. Proporcingumo koeficientas k
 32. Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 33. Tiesinė funkcija y = kx + b
 34. Dydžių priklausomybė
 35. Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 36. Tapačių reiškinių transformacija
 37. Vienanariai (1-o laipsnio)
 38. Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 39. Trinariai
 40. Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.