Vieta: N??° ??` ?.??", E??° ??` ??.?"

Kad sužinotumėte šio objekto koordinates, išspręskite užduotis, paslėptas po klaustukais.

Pabandyk išspręsti. Tinka:7 klasė

 1. Dydžių priklausomybė
 2. Veiksmai su daugianariais
 3. Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 4. Lygčių su šaknimis sprendimas
 5. Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 6. Tiesinė funkcija y = kx + b
 7. Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 8. Dydžių priklausomybė
 9. Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 10. Veiksmai su vienanariais
 11. Vienanariai
 12. Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 13. Veiksmai su vienanariais
 14. Taško koordinatės
 15. Dvinariai
 16. Vienanariai
 17. Funkcija y = x²
 18. Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 19. Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 20. Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 21. Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 22. Tapatybės
 23. Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 24. Funkcija
 25. Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 26. Skaitmeninė išraiška
 27. Funkcija y = x²
 28. Skirtingi vienanariai
 29. Dvinariai
 30. Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 31. Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 32. Priešingi daugianariai
 33. Panašūs vienanariai
 34. Trinariai
 35. Vienanariai
 36. Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 37. Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 38. Vienodi vienanariai
 39. Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 40. Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.