Vieta: N??° ??` ??.?", E??° ??` ?.??"

Kad sužinotumėte šio objekto koordinates, išspręskite užduotis, paslėptas po klaustukais.

Pabandyk išspręsti. Tinka:7 klasė

 1. Trinariai
 2. Aksioma, teorema, įrodymas
 3. Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 4. Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 5. Dvinariai
 6. Daugianarių aukščiausias laipsnis
 7. Procentai ir proporcijos
 8. Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 9. Lygčių savybės
 10. Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 11. Panašūs vienanariai
 12. Ordinatės ašis
 13. Koordinačių plokštumos taškas
 14. Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 15. Panašūs daugianariai
 16. Vienanario koeficientas
 17. Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 18. Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 19. Trupmeniniai reiškiniai
 20. Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 21. Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 22. Procentai ir proporcijos
 23. Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 24. Vienodi vienanariai
 25. Dvinariai
 26. Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 27. Vienanariai
 28. Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 29. Panašūs daugianariai
 30. Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 31. Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 32. Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 33. Procentai ir proporcijos
 34. Ekvivalentiškos lygtys
 35. Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 36. Priešingi daugianariai
 37. Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 38. Grafiko y = kx + b brėžimas
 39. Procentai ir proporcijos