Vieta: N??° ??` ?.??", E??° ??` ??.?"

Kad sužinotumėte šio objekto koordinates, išspręskite užduotis, paslėptas po klaustukais.

Pabandyk išspręsti. Tinka:8 klasė

 1. Sunkio jėga, trintis ir deformacija.
 2. Racionali išraiška
 3. Periodinės dešimtainės trupmenos
 4. Iracionalieji skaičiai
 5. Trupmenų daugyba ir dalyba
 6. Garso pasekmės.
 7. Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
 8. Funkcija
 9. Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
 10. Apšvietimas ir sauga.
 11. Skaičiaus apytikslė reikšmė
 12. Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
 13. Aritmetinis vidurkis
 14. Medžiagų įvairovė.
 15. Apšvietimas ir sauga
 16. Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
 17. Rombas ir jo savybės
 18. Algebrinių reiškinių pertvarkymai
 19. Racionalieji skaičiai
 20. Garso pasekmės.
 21. Sąveika, jėga ir saugumas.
 22. Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
 23. Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
 24. Trikampio pusiaukraštinių savybė
 25. Proporcijos, procentai
 26. Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
 27. Medžiagos kiekis.
 28. Algebrinių reiškinių pertvarkymai
 29. Fizikiniai dydžiai
 30. Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
 31. Aritmetinė kvadratinė šaknis
 32. Trupmenų daugyba ir dalyba
 33. Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
 34. Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
 35. Daugiakampio kampų suma, apibrėžtinis arba įbrėžtinis keturkampis, daugiakampio įstrižainės.
 36. Daugiakampio kampų suma, apibrėžtinis arba įbrėžtinis keturkampis, daugiakampio įstrižainės.
 37. Aritmetinė kvadratinė šaknis
 38. Masė ir tankis.
 39. Formulė y = k/x
 40. Skaičiaus apytikslė reikšmė