Vieta: N??° ??` ??.?", E??° ??` ??.?"

Kad sužinotumėte šio objekto koordinates, išspręskite užduotis, paslėptas po klaustukais.

Pabandyk išspręsti. Tinka:8 klasė

 1. Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.
 2. Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
 3. Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
 4. Racionali išraiška
 5. Optikos reiškinys gamtoje
 6. Kvadratas ir jo savybės
 7. Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
 8. Racionalieji skaičiai
 9. Periodinės dešimtainės trupmenos
 10. Stygos statmenos spinduliui savybė
 11. Kvadratinės lygties sprendimas
 12. Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
 13. Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
 14. Trupmenų daugyba ir dalyba
 15. Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
 16. Judėjimo rūšys.
 17. Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
 18. Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
 19. Formulė y = k/x
 20. Algebrinių reiškinių pertvarkymai
 21. Masė ir tankis
 22. Kvadratinės lygties sprendimas
 23. Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
 24. Trupmenos
 25. Fizikos mokslas ir procesai
 26. ax² + c = 0
 27. Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
 28. Stygos statmenos spinduliui savybė
 29. Rombas ir jo savybės
 30. Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
 31. Kvadratinės lygtys
 32. Kvadratinės lygtys
 33. Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
 34. Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
 35. Moda
 36. Fizikos mokslas ir procesai.
 37. Trupmenų didinimas ir prastinimas
 38. Trupmenos išraiška