Vieta: N??° ??` ?.??", E??° ??` ??.?"

Kad sužinotumėte šio objekto koordinates, išspręskite užduotis, paslėptas po klaustukais.

Pabandyk išspręsti. Tinka:7 klasė

 1. Koordinačių plokštuma
 2. Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 3. Vienanariai (1-o laipsnio)
 4. Raidė - kintamasis
 5. Tiesioginio proporcingumo funkcija
 6. Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 7. Skaičių lygtys
 8. Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 9. Funkcija y = x²
 10. Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 11. Skaitmeninė išraiška
 12. Dvinariai
 13. Kintamojo reikšmė
 14. Vienodi vienanariai
 15. Dvinariai
 16. Vienanario koeficientas
 17. Abcisės ašis
 18. Vienanariai (1-o laipsnio)
 19. Daugianarių aukščiausias laipsnis
 20. Abcisės ašis
 21. Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 22. Lygčių savybės
 23. Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 24. Vienanariai (1-o laipsnio)
 25. Priešingi daugianariai
 26. Laipsnis su neigiamu rodikliu
 27. Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 28. Vienanario koeficientas
 29. Daugianarių aukščiausias laipsnis
 30. Dydžių priklausomybė
 31. Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 32. Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 33. Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 34. Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 35. Funkcija y = x²
 36. Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 37. Aksioma, teorema, įrodymas
 38. Tiesinių nelygybių sprendiniai
 39. Proporcingumo koeficientas k
 40. Koordinačių plokštumos ketvirčiai