Vieta: N??° ??` ??.?", E??° ??` ?.??"

Kad sužinotumėte šio objekto koordinates, išspręskite užduotis, paslėptas po klaustukais.

Pabandyk išspręsti. Tinka:7 klasė

 1. Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 2. Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 3. Racionalieji skaičiai
 4. Ekvivalentiškos lygtys
 5. Skaičių lygtys
 6. Koordinačių plokštumos taškas
 7. Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 8. Veiksmai su vienanariais
 9. Panašūs vienanariai
 10. Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 11. Panašūs daugianariai
 12. Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 13. Koordinačių plokštuma
 14. Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 15. Tapatybės
 16. Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 17. Raidė - kintamasis
 18. Vienanariai
 19. Daugianarių aukščiausias laipsnis
 20. Vienanario koeficientas
 21. Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 22. Tapatybių reiškiniai
 23. Lygties sąvoka
 24. Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 25. Tapatybių reiškiniai
 26. Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 27. Tapatybių reiškiniai
 28. Vienodi vienanariai
 29. Vienanariai
 30. Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 31. Koordinačių plokštumos taškas
 32. Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 33. Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 34. Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 35. Ekvivalentiškos nelygybės.
 36. Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 37. Tiesinių nelygybių sprendiniai
 38. Trupmeniniai reiškiniai
 39. Raidė - kintamasis
 40. Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė