Vieta: N??° ??` ??.?", E??° ??` ??.?"

Kad sužinotumėte šio objekto koordinates, išspręskite užduotis, paslėptas po klaustukais.

Pabandyk išspręsti. Tinka:9 klasė

 1. Metalų cheminės savybės.
 2. Taisyklingo daugiakampio perimetras ir plotas. Į taisyklingą daugiakampį įbrėžto ir apibrėžto apskritimo lankas
 3. Skaičių sekos sąvoka
 4. Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
 5. Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
 6. Geometrinė progresija
 7. Veiksmai su trupmenom
 8. Informacijos perdavimo rūšys.
 9. Astronomijos samprata.
 10. Tikimybės
 11. Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys
 12. Elektromagnetinių bangų spinduliavimas.
 13. Energijos panaudojimas gyvenime.
 14. Diferencijavimas
 15. Saulės sistema.
 16. Koeficientas
 17. Nelygybių sistemos
 18. Lygčių grafikai
 19. Lygčių sistemos sąvoka
 20. Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
 21. Stačiojo trikampio, lygiagretainio, rombo ploto apskaičiavimas per smailiojo kampo sinusą
 22. Bendri elementai
 23. Medžiagų klasifikavimas.
 24. Kvadratinė funkcija
 25. Lygtys su dviem nežinomaisiais (1-o ar 2-o laipsnio)
 26. Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
 27. Elektros grandinių panaudojimas.
 28. Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys
 29. Veiksmai su trupmenom
 30. Ekvivalentiškumas
 31. Energijos transformavimas.
 32. Kombinatorika
 33. Energijos transformavimas.
 34. Tikimybės
 35. Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
 36. Polimerai
 37. Informacijos perdavimo rūšys.