Vieta: N??° ??` ?.??", E??° ??` ??.?"

Kad sužinotumėte šio objekto koordinates, išspręskite užduotis, paslėptas po klaustukais.

Pabandyk išspręsti. Tinka:7 klasė

 1. Racionalieji skaičiai
 2. Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 3. Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 4. Tiesioginio proporcingumo funkcija y= kx
 5. Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 6. Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 7. Funkcija y = x²
 8. Aksioma, teorema, įrodymas
 9. Veiksmai su daugianariais
 10. Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 11. Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 12. Lygčių su šaknimis sprendimas
 13. Lygčių savybės
 14. Ekvivalentiškos lygtys
 15. Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 16. Dydžių priklausomybės sąvoka
 17. Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 18. Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 19. Vienodi vienanariai
 20. Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 21. Aksioma, teorema, įrodymas
 22. Skaičiaus modulis
 23. Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 24. Tapatybių reiškiniai
 25. Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 26. Tapatybės
 27. Kintamojo reikšmė
 28. Koordinačių plokštuma
 29. Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 30. Veiksmai su daugianariais
 31. Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 32. Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 33. Proporcingumo koeficientas k
 34. Grafiko y = kx + b brėžimas
 35. Daugianariai
 36. Vienanariai (1-o laipsnio)
 37. Procentai ir proporcijos
 38. Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 39. Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras