Vieta: N??° ?` ??.??", E??° ??` ?.??"

Kad sužinotumėte šio objekto koordinates, išspręskite užduotis, paslėptas po klaustukais.

Pabandyk išspręsti. Tinka:7 klasė

 1. Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 2. Ekvivalentiškos lygtys
 3. Panašūs vienanariai
 4. Abcisės ašis
 5. Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 6. Lygčių su šaknimis sprendimas
 7. Lygčių savybės
 8. Racionalieji skaičiai
 9. Skaitinių nelygybių savybės
 10. Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 11. Taško koordinatės
 12. Tiesinė funkcija y = kx + b
 13. Tiesinių nelygybių sprendiniai
 14. Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 15. Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 16. Tiesioginio proporcingumo funkcija
 17. Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 18. Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 19. Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 20. Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 21. Skaitinių nelygybių savybės
 22. Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 23. Tapatybės
 24. Racionalieji skaičiai
 25. Greitosios daugybos formulės.
 26. Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 27. Daugianariai
 28. Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 29. Skaičių lygtys
 30. Veiksmai su daugianariais
 31. Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 32. Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 33. Lygčių su šaknimis sprendimas
 34. Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 35. Trinariai
 36. Skaitinių nelygybių savybės
 37. Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 38. Tapatybės
 39. Trupmeniniai reiškiniai
 40. Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 41. Laipsnis su neigiamu rodikliu