Vieta: N??° ??` ??.?", E??° ??` ?.??"

Kad sužinotumėte šio objekto koordinates, išspręskite užduotis, paslėptas po klaustukais.

Pabandyk išspręsti. Tinka:8 klasė

 1. Proporcijos, procentai
 2. Apšvietimas ir sauga
 3. Judėjimo grafikas..
 4. Garso savybės
 5. Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
 6. Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
 7. Kvadratinės lygties sprendimas
 8. Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
 9. Moda
 10. Trupmenos pagrindinė savybė
 11. Aritmetinis vidurkis
 12. Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
 13. Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
 14. Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
 15. Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
 16. Skirtingo dydžio vienetai
 17. Fizikos mokslas ir procesai
 18. Trupmenų didinimas ir prastinimas
 19. Stačiakampis ir jo savybės
 20. Moda
 21. Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
 22. Sąveika, jėga ir saugumas.
 23. Lygtys su nežinomu kintamuoju
 24. Amplitudė (varjacinė eilutė)
 25. Diskriminantas
 26. Medžiagos būsenos
 27. Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros KĻŪDA UZDEVUMĀ
 28. Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai
 29. Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
 30. Diskriminantas
 31. Tiesinės funkcijos tyrimas
 32. Cheminių reakcijų lygtys
 33. Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
 34. Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
 35. Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
 36. Mechaninio judėjimo samprata.
 37. Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
 38. Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.