KAPEC GEOTASK?
Kontaktinė informacija
 • el. paštas:

Vieta: N??° ??` ?.??", E??° ??` ??.?"

Kad sužinotumėte šio objekto koordinates, išspręskite užduotis, paslėptas po klaustukais.

Pabandyk išspręsti. Tinka:7 klasė

 1. Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 2. Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 3. Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 4. Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 5. Tiesinių nelygybių sprendiniai
 6. Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 7. Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 8. Vienanariai
 9. Procentai ir proporcijos
 10. Panašūs daugianariai
 11. Dvinariai
 12. Kintamojo reikšmė
 13. Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 14. Grafiko y = kx + b brėžimas
 15. Panašūs vienanariai
 16. Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 17. Tiesioginio proporcingumo funkcija
 18. Aksioma, teorema, įrodymas
 19. Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 20. Skirtingi vienanariai
 21. Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 22. Aksioma, teorema, įrodymas
 23. Panašūs vienanariai
 24. Tiesinė funkcija y = kx + b
 25. Nelygybės su neigiamu koeficientu –x < 3 vai x ∈ (– ∞; 3)
 26. Skaitmeninė išraiška
 27. Priešingi daugianariai
 28. Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 29. Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 30. Skaičiaus modulis
 31. Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 32. Skaitmeninė išraiška
 33. Skirtingi vienanariai
 34. Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 35. Tiesinių nelygybių sprendiniai
 36. Skaitinių nelygybių savybės
 37. Trupmeniniai reiškiniai
 38. Ordinatės ašis
 39. Lygčių su šaknimis sprendimas
 40. Panašūs vienanariai
 41. Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.