Taisyklės ir nuostatos

Mokomasis tinklapis geotask.eu – šį tinklapį sukūrė ir administruoja bendrija “Vidzemes Inovāciju instruments”.

1. Kaip pradėti naudotis šiuo tinklapiu?

1.1. Prisijunkite prie sistemos, sukurkite naują profilį, įrašykite prašomą informaciją. Nurodytu el. pašto adresu gausite registaciją patvirtinantį el. laišką. Paspauskite patvirtinimo nuorodą, ir kaip vartotojas būsite priregistruotas šiame tinklapyje. Vėliau galėsite prisijungti, naudodami el. pašto adresą ir slaptažodį.

1.2. Prisijunkite prie sistemos, naudodami Facebook prisijungimo duomenis.

1.3. Vartotojas, registruodamasis arba patvirtinantis prisijungimą prie sistemos, sutinka naudoti tik savo prisijungimo duomenis. Sistemos vartotojas prisiima atsakomybę dėl prisijungimo duomenų perdavimo tretiesiems asmenims ar kitų asmenų duomenų pasinaudojimo atvejais.

2. Tinklapio privatumas

2.1. Tinklapio vartotojų duomenų registravimo tvarkytoja yra bendrija “Vidzemes Inovāciju instruments”, registracijos kodas 40008167929, adresas: Ormanu iela 42-4, Ryga, Latvija.

2.2. Visi sistemoje registruotų vartotojų duomenys saugomi pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimus ir naudojami tik šios sistemos tikslais, registruojantis arba prisijungiant prie tinklapio.

2.3. Registruotas sistemos vartotojas (mokytojas arba mokinys) patvirtina sutikimą dėl šių duomenų pateikimo:
  2.3.1. Elektroninio pašto adresas;
  2.3.2. Prisijungimo slaptažodis (matomas tik registruotam vartotojui);
  2.3.3. Vardas ir pavardė;
  2.3.4. Statusas (mokinys ar mokytojas);
  2.3.5. Mokyklos pavadinimas;
  2.3.6. Klasė (tik mokiniams).  

2.4. Registruotas sistemos vartotojas (svečias) patvirtina sutikimą dėl šių duomenų pateikimo:
  2.4.1. Elektroninio pašto adresas;
  2.4.2. Prisijungimo slaptažodis (matomas tik registruotam vartotojui);
  2.4.3. Vardas ir pavardė.

2.5. Registruotas sistemos vartotojas (mokinys) patvirtina sutikimą dėl asmeninių duomenų, matomų vartotojo profilyje (vardas, pavardė, nuotrauka, klasė, mokykla, užduočių atlikimas), prieinamumo registruotiems sistemos vartotojams (mokiniams ir mokytojams). Kitus asmeninius duomenis galės matyti tik tinklapio administratorius. Vartotojo prisijungimo slaptažodį žino tik vartotojas, bet paprašius galima jį pakeisti arba atkurti.

2.6. Sistemoje registruotų vartotojų asmeniniai duomenys gali būti perduoti tretiesiems asmenims tik paties vartotojo sutikimu arba, vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis, teisėsaugos institucijoms gavus atitinkamą prašymą.

2.7. Užsakomųjų paslaugų teikėjai neturi prieigos prie tinklapio ir jame esančios informacijos, jei bendradarbiavimo sutartyje nenurodyti prieigos prie tinklapio duomenų tvarkymo ir apsaugos reikalavimai, kurie yra taikomi užsakomųjų paslaugų teikėjams ar jų įgaliotiems asmenims.

2.8. Tinklapio tvarkytojas turi teisę rinkti duomenis apie svetainės naudotoją, naudodamas „slapukus“, kad pagerintų vartotojams prieinamas paslaugas. „Slapukai“ yra failai, per tinklapį įdedami į vartotojo kompiuterius, kad būtų galima identifikuoti vartotoją ir palengvintų svetainės naudojimą. Interneto naršyklės gali būti konfigūruojamos, kad įspėtų vartotoją apie slapukų naudojimą ir leistų pasirinkti, ar vartotojas sutinka juos priimti. Atsisakymas priimti slapukus netrukdys vartotojui naudotis svetaine, tačiau tai gali apriboti tinklapio naudojimą.

3. Pagrindiniai tinklapio skyriai ir juose esantys duomenys:

3.1. Bet kuris suinteresuotas asmuo mato informaciją apie tinklapį, jo administratorių ir kontaktinę informaciją.

3.2. Registruoti asmenys tinklapyje mato informaciją:
  3.2.1. Matematikos užduotys, suskirstytos į algebros ir geometrijos; fizikos ir chemijos užduotys;
  3.2.2. GeoMap, kur galima pasirinkti vietą koordinatėms gauti ir sistema sugeneruos užduotis, kurias reikia išspręsti, kad sužinotume koordinates. Vartotojas gali pasirinkti taškus Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje;
  3.2.3. Registruoto vartotojo duomenys;  
  3.2.4. Registruoto vartotojo profilis išsaugo informaciją apie išspręstas, klaidingai išspręstas ir neišspręstas užduotis; 

3.3. Registruoti sistemos vartotojai (mokytojai) papildomai prie 3.2 gali:
  3.3.1. Sudaryti užduotis ir testus, jeigu reikia, spausdinti reikalingas užduotis;
  3.3.2. Stebėti bendrą klasės mokinių žinių lygį po užduočių atlikimo;
  3.3.3. Stebėti atskiro mokinio žinių lygį.  

4. Įkelti nuotrauką į registruoto vartotojo profilį:

4.1. Į savo profilį vartotojas gali įkelti nuotrauką, kurioje jis yra aiškiai matomas ir atpažįstamas. Neleidžiama įkelti nuotraukos, kuriose yra smurto, ginklų, tabako gaminių, alkoholio ar narkotinių medžiagų, erotinio turinio, komunistų ar nacių simbolių, taip pat vaizdų, kurie diskriminuoja narius, priklausančius kitai grupei, rasei, lyčiai, etninei grupei ar tautybei. Be to, nuotraukos su įžeidžiančiais arba žlugdančiais įrašais neleidžiamos;

4.2. Tinklapio tvarkytojas taip pat turi teisę užblokuoti bet kokį kitą vaizdą, kuris gali būti įžeidžiantis kitus sistemos vartotojus;

4.3. Tinklapio tvarkytojas patikrins nuotrauką ir priims ją arba užblokuos.

5. Jei vartotojui kyla klausimų, pasiūlymų ar neaiškumų dėl mokymosios svetainės geotask.eu naudojimo, galite kreiptis į tinklapio administratorių, rašydami el. laišką info @ geotask. eu.

6. Norėdami redaguoti arba ištrinti profilį:

6.1. Registruoti tinklapio vartotojai turi teisę pridėti, redaguoti ar ištrinti duomenis, turinį ir informaciją, pateiktą profilyje;

6.2. Vartotojas gali būti ištrintas iš tinklapio, jeigu tinklapio naudojimo sąlygos ar veiksmai, kuriais siekiama suklaidinti tinklapio administratorių ar kitus vartotojus, taip pat tiesioginė ar netiesioginė moralinė, etinė ar materialinė žala tinklapiui ar jo vartotojams bus aptikti;

6.3. Vartotojo profilis bus išsaugotas, kol vartotojas nuspręs jį ištrinti. Vartotojo profilis gali būti automatiškai ištrintas, jei vartotojas nenaudojo šio profilio ilgiau nei metus.
Dešimt dienų prieš profilio ištrynimą, vartotojui bus išsiųstas informacinis laiškas apie nenaudojamo profilio ištrynimą. Jei vartotojas nori išlaikyti profilį, jis turi prisijungti, kol profilis nėra automatiškai ištrintas. Po profilio ištrinimo, duomenys saugomi tinklapio duomenų bazėje ne ilgiau negu reikalauja įstatymai ir taisyklės ;

6.4. Profilį galite ištrinti, prisijungę prie tinklapio, spustelėję savo vardą ir pavardę, atidarę dalį „Redaguoti profilį“, pasirinkę „Ištrinti profilį“ ir spustelėję „Gerai“ atsakydami į klausimą „Ar jūs tikrai norite ištrinti savo profilį?“ 

7. 7. Pakeitimų atlikimas tinklapyje

7.1. Tinklapio tvarkytojas turi teisę bet kuriuo metu be jokių specialių įspėjimų atlikti bet kokius vienašalius pakeitimus ir papildymus. Registruodamasis ir vėl prisijungdamas prie tinklapio, vartotojas sutinka su tinklapio naudojimo sąlygomis, įskaitant jo pakeitimus.

8. 8. Techninė informacija apie tinklapį

8.1. Mokomoji svetainė yra išbandyta ir veikia šiose interneto naršyklėse: "Mozilla Firefox" versijos 27-32; "Google Chrome" versijos 30-37; "Internet Explorer" versijos - 8, 9, 10, 11. Norėdami visapusiškai naudotis tinklapiu, vartotojai turi naudoti įjungtą "Javascript".

Copyright © 2017 Bendrija „Vidzemes Inovāciju Instruments“ naudojimo sąlygos ir veiklos principai.