2049.3. Diskriminantas

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite lygties x^2+6x+1=0 diskriminantą.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Diskriminantas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
  2. Algebra: Kvadratinės lygtys
  3. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  4. Algebra: Kvadratinė šaknis
  5. Algebra: Diskriminantas
  6. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  7. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  8. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  9. Geometrija: Į trikampį įbrėžtas apskritimas
  10. Algebra: Racionali išraiška