2049.3. Diskriminantas

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite lygties x^2+6x+1=0 diskriminantą.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Diskriminantas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  2. Algebra: Diskriminantas
  3. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
  4. Fizika: Medžiagos būsenos.
  5. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
  6. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  7. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  8. Algebra: Racionali išraiška
  9. Algebra: Kvadratinės lygtys
  10. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).