2049.3. Diskriminantas

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite lygties x^2+6x+1=0 diskriminantą.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Diskriminantas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Medžiagos būsenos
  2. Algebra: Racionali išraiška
  3. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  4. Geometrija: Apie statųjį trikampį apibrėžtas apskritimas
  5. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  6. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  7. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  8. Algebra: Diskriminantas
  9. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  10. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida