162.3. Cheminių reakcijų lygtys

Užrašykite atsakymą.

Išlyginkite cheminės reakcijos lygtį. Užrašykite pradinių medžiagų ir reakcijos produktų koeficientų sumą. NaNO3 → NaNO2 +O2
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Cheminių reakcijų lygtys.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  2. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  3. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  4. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  5. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  6. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  7. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
  8. Algebra: Diskriminantas
  9. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  10. Algebra: Proporcijos, procentai