162.3. Cheminių reakcijų lygtys

Užrašykite atsakymą.

Išlyginkite cheminės reakcijos lygtį. Užrašykite pradinių medžiagų ir reakcijos produktų koeficientų sumą. NaNO3 → NaNO2 +O2
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Cheminių reakcijų lygtys.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  2. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
  3. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  4. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  5. Algebra: Diskriminantas
  6. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai
  7. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros KĻŪDA UZDEVUMĀ
  8. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  9. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  10. Fizika: Judėjimo grafikas..