162.3. Cheminių reakcijų lygtys

Užrašykite atsakymą.

Išlyginkite cheminės reakcijos lygtį. Užrašykite pradinių medžiagų ir reakcijos produktų koeficientų sumą. NaNO3 → NaNO2 +O2
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Cheminių reakcijų lygtys.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  2. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  3. Fizika: Medžiagos būsenos
  4. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai
  5. Geometrija:
  6. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  7. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  8. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai
  9. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  10. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.