162.3. Cheminių reakcijų lygtys

Užrašykite atsakymą.

Išlyginkite cheminės reakcijos lygtį. Užrašykite pradinių medžiagų ir reakcijos produktų koeficientų sumą. NaNO3 → NaNO2 +O2
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Cheminių reakcijų lygtys.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  2. Algebra: Diskriminantas
  3. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  4. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  5. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai
  6. Fizika:
  7. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai
  8. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
  9. Algebra: Diskriminantas
  10. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.