1808.3. Skaičiaus modulis

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite|-56|.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Skaičiaus modulis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
  2. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
  3. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  4. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  5. Algebra: Funkcija y = x²
  6. Algebra: Dydžių priklausomybė
  7. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  8. Algebra: Skirtingi vienanariai
  9. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
  10. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku