1808.3. Skaičiaus modulis

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite|-56|.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Skaičiaus modulis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Daugianariai
 2. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 3. Algebra: Vienanario koeficientas
 4. Algebra: Dydžių priklausomybė
 5. Algebra: Procentai ir proporcijos
 6. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 7. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 8. Algebra:
 9. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 10. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 11. Algebra: Abcisės ašis
 12. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 13. Algebra: Dydžių priklausomybė
 14. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 15. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 16. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 17. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 18. Algebra: Skaičiaus modulis
 19. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 20. Algebra: Funkcija y = x²
 21. Algebra: Taško koordinatės
 22. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 23. Algebra: Vienodi vienanariai
 24. Algebra: Skirtingi vienanariai
 25. Algebra:
 26. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 27. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 28. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 29. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 30. Algebra: Dvinariai
 31. Algebra: Trinariai
 32. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 33. Algebra: Panašūs vienanariai
 34. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 35. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 36. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 37. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 38. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 39. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 40. Algebra: Dydžių priklausomybė
 41. Algebra: Tapatybės
 42. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija