1808.3. Skaičiaus modulis

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite|-56|.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Skaičiaus modulis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 2. Algebra: Skirtingi vienanariai
 3. Algebra: Taško koordinatės
 4. Algebra: Dydžių priklausomybė
 5. Algebra: Tapatybės
 6. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 7. Algebra: Vienodi vienanariai
 8. Algebra:
 9. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 10. Algebra: Dydžių priklausomybė
 11. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 12. Algebra: Trinariai
 13. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 14. Algebra: Skaičiaus modulis
 15. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 16. Algebra: Procentai ir proporcijos
 17. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 18. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 19. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 20. Algebra:
 21. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 22. Algebra: Dvinariai
 23. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 24. Algebra: Vienanario koeficientas
 25. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 26. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 27. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 28. Algebra: Dydžių priklausomybė
 29. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 30. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 31. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 32. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 33. Algebra: Panašūs vienanariai
 34. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 35. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 36. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 37. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 38. Algebra: Daugianariai
 39. Algebra: Abcisės ašis
 40. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 41. Algebra: Funkcija y = x²
 42. Algebra: Tapatybių reiškiniai