676.3. Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.

Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Taškas, tiesė ir atkarpa
Potemė
Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 2. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 3. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 4. Algebra: Trinariai
 5. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 6. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 7. Algebra: Dydžių priklausomybė
 8. Algebra: Taško koordinatės
 9. Algebra:
 10. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 11. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 12. Algebra: Abcisės ašis
 13. Algebra: Panašūs vienanariai
 14. Algebra: Procentai ir proporcijos
 15. Algebra: Funkcija y = x²
 16. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 17. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 18. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 19. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 20. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 21. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 22. Algebra: Dydžių priklausomybė
 23. Algebra: Skaičiaus modulis
 24. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 25. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 26. Algebra:
 27. Algebra: Tapatybės
 28. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 29. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 30. Algebra: Skirtingi vienanariai
 31. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 32. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 33. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 34. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 35. Algebra: Daugianariai
 36. Algebra: Vienodi vienanariai
 37. Algebra: Dydžių priklausomybė
 38. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 39. Algebra: Dvinariai
 40. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 41. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 42. Algebra: Vienanario koeficientas