676.3. Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.

Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Taškas, tiesė ir atkarpa
Potemė
Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Skaičiaus modulis
 2. Algebra: Daugianariai
 3. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 4. Algebra: Trinariai
 5. Algebra: Vienanario koeficientas
 6. Algebra: Dvinariai
 7. Algebra: Vienodi vienanariai
 8. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 9. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 10. Algebra: Dydžių priklausomybė
 11. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 12. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 13. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 14. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 15. Algebra: Dydžių priklausomybė
 16. Algebra: Funkcija y = x²
 17. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 18. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 19. Algebra:
 20. Algebra: Procentai ir proporcijos
 21. Algebra: Tapatybės
 22. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 23. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 24. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 25. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 26. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 27. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 28. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 29. Algebra: Skirtingi vienanariai
 30. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 31. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 32. Algebra: Dydžių priklausomybė
 33. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 34. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 35. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 36. Algebra: Taško koordinatės
 37. Algebra: Abcisės ašis
 38. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 39. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 40. Algebra:
 41. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 42. Algebra: Panašūs vienanariai