1395.3. Lygčių su šaknimis sprendimas

Parašykite atsakymą.

Išspręskite lygtis
\frac{x^{2}-4}{x-2}=x^{2}-x+3 ir
x^{2}-6=-5x.
Užrašykite tą x reikšmę, kuri tiktų tik vienai lygčiai.
x=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Lygčių su šaknimis sprendimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 2. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 3. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 4. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 5. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 6. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 7. Algebra: Abcisės ašis
 8. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 9. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 10. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 11. Algebra: Vienanario koeficientas
 12. Algebra:
 13. Algebra: Dydžių priklausomybė
 14. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 15. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 16. Algebra: Skaičiaus modulis
 17. Algebra: Dydžių priklausomybė
 18. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 19. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 20. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 21. Algebra: Panašūs vienanariai
 22. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 23. Algebra:
 24. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 25. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 26. Algebra: Dvinariai
 27. Algebra: Dydžių priklausomybė
 28. Algebra: Vienodi vienanariai
 29. Algebra: Taško koordinatės
 30. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 31. Algebra: Procentai ir proporcijos
 32. Algebra: Tapatybės
 33. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 34. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 35. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 36. Algebra: Funkcija y = x²
 37. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 38. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 39. Algebra: Daugianariai
 40. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 41. Algebra: Trinariai
 42. Algebra: Skirtingi vienanariai