1395.3. Lygčių su šaknimis sprendimas

Parašykite atsakymą.

Išspręskite lygtis
\frac{x^{2}-4}{x-2}=x^{2}-x+3 ir
x^{2}-6=-5x.
Užrašykite tą x reikšmę, kuri tiktų tik vienai lygčiai.
x=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Lygčių su šaknimis sprendimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Vienodi vienanariai
 2. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 3. Algebra: Skaičiaus modulis
 4. Algebra:
 5. Algebra: Funkcija y = x²
 6. Algebra: Vienanario koeficientas
 7. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 8. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 9. Algebra: Daugianariai
 10. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 11. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 12. Algebra: Skirtingi vienanariai
 13. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 14. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 15. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 16. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 17. Algebra: Trinariai
 18. Algebra: Panašūs vienanariai
 19. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 20. Algebra: Taško koordinatės
 21. Algebra: Dydžių priklausomybė
 22. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 23. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 24. Algebra: Abcisės ašis
 25. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 26. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 27. Algebra: Dydžių priklausomybė
 28. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 29. Algebra: Procentai ir proporcijos
 30. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 31. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 32. Algebra: Dvinariai
 33. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 34. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 35. Algebra: Dydžių priklausomybė
 36. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 37. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 38. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 39. Algebra:
 40. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 41. Algebra: Tapatybės
 42. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė