KAPEC GEOTASK?
Kontaktinė informacija
 • el. paštas:

1395.3. Lygčių su šaknimis sprendimas

Parašykite atsakymą.

Išspręskite lygtis
\frac{x^{2}-4}{x-2}=x^{2}-x+3 ir
x^{2}-6=-5x.
Užrašykite tą x reikšmę, kuri tiktų tik vienai lygčiai.
x=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Lygčių su šaknimis sprendimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 2. Algebra: Skaičiaus modulis
 3. Algebra: Vienodi vienanariai
 4. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 5. Algebra:
 6. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 7. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 8. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 9. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 10. Algebra: Funkcija y = x²