1395.3. Lygčių su šaknimis sprendimas

Parašykite atsakymą.

Išspręskite lygtis
\frac{x^{2}-4}{x-2}=x^{2}-x+3 ir
x^{2}-6=-5x.
Užrašykite tą x reikšmę, kuri tiktų tik vienai lygčiai.
x=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Lygčių su šaknimis sprendimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  2. Algebra:
  3. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  4. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
  5. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  6. Algebra: Dvinariai
  7. Algebra: Skaičiaus modulis
  8. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  9. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  10. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu