310.3. Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.

Įrašykite trūkstamus žodžius!

Cheminė formulė užrašoma cheminių elementų
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Žvilgsnis į medžiagų mikropasaulį.
Potemė
Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
 2. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
 3. Algebra: Moda
 4. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
 5. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
 6. Geometrija:
 7. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai
 8. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
 9. Geometrija:
 10. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
 11. Fizika: Medžiagos būsenos
 12. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
 13. Fizika: Apšvietimas ir sauga
 14. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
 15. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai
 16. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
 17. Fizika: Judėjimo grafikas..
 18. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
 19. Fizika:
 20. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
 21. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
 22. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
 23. Algebra: Diskriminantas
 24. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
 25. Algebra: Diskriminantas
 26. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
 27. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
 28. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
 29. Algebra: Aritmetinis vidurkis
 30. Algebra: Proporcijos, procentai
 31. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
 32. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys
 33. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
 34. Fizika: Garso savybės
 35. Fizika:
 36. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
 37. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
 38. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
 39. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
 40. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
 41. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros KĻŪDA UZDEVUMĀ
 42. Algebra: Moda