2916.3. Mechaninio judėjimo samprata.

Parašykite teisingą atsakymą

Koks yra laiko matavimo vienetas SI sistemoje?
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Mechaninis judėjimas
Potemė
Mechaninio judėjimo samprata.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Proporcijos, procentai
 2. Fizika:
 3. Algebra: Diskriminantas
 4. Algebra: Moda
 5. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
 6. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
 7. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
 8. Fizika: Apšvietimas ir sauga
 9. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
 10. Fizika: Garso savybės
 11. Algebra: Aritmetinis vidurkis
 12. Fizika:
 13. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
 14. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
 15. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
 16. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
 17. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
 18. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
 19. Geometrija:
 20. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
 21. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
 22. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
 23. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
 24. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai
 25. Geometrija:
 26. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
 27. Algebra: Diskriminantas
 28. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai
 29. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
 30. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
 31. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros KĻŪDA UZDEVUMĀ
 32. Fizika: Judėjimo grafikas..
 33. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
 34. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
 35. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
 36. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
 37. Fizika: Medžiagos būsenos
 38. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
 39. Algebra: Moda
 40. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys
 41. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
 42. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.