35.3. Garso savybės

Parašykite teisingą atsakymą

Išreikškite 2,2 kHz į Hz.
Hz
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Garsas
Potemė
Garso savybės.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  2. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  3. Algebra: Diskriminantas
  4. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  5. Fizika:
  6. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  7. Fizika: Garso savybės
  8. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys
  9. Algebra: Moda
  10. Algebra: Aritmetinis vidurkis