1909.3. Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis

Parinkite atsakymą.

Koks yra laipsnio pagrindas y=(5x+4)^7 ?
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Laipsniai
Potemė
Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trinariai
  2. Algebra: Vienodi vienanariai
  3. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  4. Algebra: Panašūs vienanariai
  5. Algebra: Dydžių priklausomybė
  6. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  7. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  8. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
  9. Algebra: Skirtingi vienanariai
  10. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas