1909.3. Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis

Parinkite atsakymą.

Koks yra laipsnio pagrindas y=(5x+4)^7 ?
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Laipsniai
Potemė
Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 2. Algebra: Daugianariai
 3. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 4. Algebra:
 5. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 6. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 7. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 8. Algebra: Dvinariai
 9. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 10. Algebra: Procentai ir proporcijos
 11. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 12. Algebra: Skaičiaus modulis
 13. Algebra: Dydžių priklausomybė
 14. Algebra: Vienodi vienanariai
 15. Algebra: Vienanario koeficientas
 16. Algebra: Trinariai
 17. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 18. Algebra: Abcisės ašis
 19. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 20. Algebra: Skirtingi vienanariai
 21. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 22. Algebra: Dydžių priklausomybė
 23. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 24. Algebra: Funkcija y = x²
 25. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 26. Algebra: Dydžių priklausomybė
 27. Algebra: Tapatybės
 28. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 29. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 30. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 31. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 32. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 33. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 34. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 35. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 36. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 37. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 38. Algebra: Panašūs vienanariai
 39. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 40. Algebra: Taško koordinatės
 41. Algebra:
 42. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė