1909.3. Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis

Parinkite atsakymą.

Koks yra laipsnio pagrindas y=(5x+4)^7 ?
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Laipsniai
Potemė
Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  2. Algebra: Dydžių priklausomybė
  3. Algebra: Taško koordinatės
  4. Algebra: Procentai ir proporcijos
  5. Algebra: Abcisės ašis
  6. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  7. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
  8. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  9. Algebra: Trinariai
  10. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.