1858.3. Proporcingumo koeficientas k

Parašykite atsakymą.

Dviejų dydžių proporcingumo koeficientas k = \frac{10}{31}. Pirmąjį dydį sumažinus 6 vienetais, antrojo reikšmė bus
x=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Proporcingumo koeficientas k

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 2. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 3. Algebra: Vienanario koeficientas
 4. Algebra:
 5. Algebra: Procentai ir proporcijos
 6. Algebra: Dydžių priklausomybė
 7. Algebra: Dvinariai
 8. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 9. Algebra: Skaičiaus modulis
 10. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 11. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 12. Algebra: Funkcija y = x²
 13. Algebra: Tapatybės
 14. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 15. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 16. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 17. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 18. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 19. Algebra: Trinariai
 20. Algebra:
 21. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 22. Algebra: Dydžių priklausomybė
 23. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 24. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 25. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 26. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 27. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 28. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 29. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 30. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 31. Algebra: Skirtingi vienanariai
 32. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 33. Algebra: Vienodi vienanariai
 34. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 35. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 36. Algebra: Daugianariai
 37. Algebra: Panašūs vienanariai
 38. Algebra: Abcisės ašis
 39. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 40. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 41. Algebra: Taško koordinatės
 42. Algebra: Dydžių priklausomybė