KAPEC GEOTASK?
Kontaktinė informacija
 • el. paštas:

1858.3. Proporcingumo koeficientas k

Parašykite atsakymą.

Dviejų dydžių proporcingumo koeficientas k = \frac{10}{31}. Pirmąjį dydį sumažinus 6 vienetais, antrojo reikšmė bus
x=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Proporcingumo koeficientas k

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 2. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 3. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 4. Algebra: Dydžių priklausomybė
 5. Algebra: Daugianariai
 6. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 7. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 8. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 9. Algebra: Panašūs vienanariai
 10. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 11. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 12. Algebra: Procentai ir proporcijos
 13. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 14. Algebra:
 15. Algebra: Vienanario koeficientas
 16. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 17. Algebra: Dydžių priklausomybė
 18. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 19. Algebra: Skaičiaus modulis
 20. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 21. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 22. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 23. Algebra: Dydžių priklausomybė
 24. Algebra: Abcisės ašis
 25. Algebra: Tapatybės
 26. Algebra: Taško koordinatės
 27. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 28. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 29. Algebra:
 30. Algebra: Vienodi vienanariai
 31. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 32. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 33. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 34. Algebra: Trinariai
 35. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 36. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 37. Algebra: Funkcija y = x²
 38. Algebra: Skirtingi vienanariai
 39. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 40. Algebra: Dvinariai
 41. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 42. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis