1858.3. Proporcingumo koeficientas k

Parašykite atsakymą.

Dviejų dydžių proporcingumo koeficientas k = \frac{10}{31}. Pirmąjį dydį sumažinus 6 vienetais, antrojo reikšmė bus
x=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Proporcingumo koeficientas k

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Funkcija y = x²
  2. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
  3. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  4. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
  5. Algebra: Daugianariai
  6. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  7. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
  8. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  9. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  10. Algebra: Skaičiaus modulis