1862.3. Trupmenos pagrindinė savybė

Parašykite atsakymą.

Iš kokio reiškinio reikia padauginti kairiąją pusę, kad būtų teisinga lygybė?
\frac{x+6x}{14y}=\frac{7x^4+6x^2+x^2}{14x^3y+14xy}
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Trupmenos pagrindinė savybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
 2. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
 3. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
 4. Fizika: Judėjimo grafikas..
 5. Fizika: Apšvietimas ir sauga
 6. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai
 7. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys
 8. Geometrija:
 9. Algebra: Moda
 10. Fizika:
 11. Algebra: Diskriminantas
 12. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
 13. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
 14. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
 15. Fizika: Garso savybės
 16. Algebra: Proporcijos, procentai
 17. Algebra: Aritmetinis vidurkis
 18. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
 19. Algebra: Moda
 20. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
 21. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
 22. Fizika:
 23. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
 24. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
 25. Geometrija:
 26. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
 27. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
 28. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
 29. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros KĻŪDA UZDEVUMĀ
 30. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
 31. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
 32. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
 33. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai
 34. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
 35. Algebra: Diskriminantas
 36. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
 37. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
 38. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
 39. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
 40. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
 41. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
 42. Fizika: Medžiagos būsenos