1862.3. Trupmenos pagrindinė savybė

Parašykite atsakymą.

Iš kokio reiškinio reikia padauginti kairiąją pusę, kad būtų teisinga lygybė?
\frac{x+6x}{14y}=\frac{7x^4+6x^2+x^2}{14x^3y+14xy}
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Trupmenos pagrindinė savybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija:
 2. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
 3. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
 4. Algebra: Moda
 5. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
 6. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
 7. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
 8. Algebra: Diskriminantas
 9. Fizika:
 10. Algebra: Moda
 11. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
 12. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
 13. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
 14. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros KĻŪDA UZDEVUMĀ
 15. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai
 16. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai
 17. Fizika: Judėjimo grafikas..
 18. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
 19. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
 20. Algebra: Aritmetinis vidurkis
 21. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
 22. Fizika:
 23. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
 24. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
 25. Geometrija:
 26. Fizika: Garso savybės
 27. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
 28. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
 29. Algebra: Proporcijos, procentai
 30. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys
 31. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
 32. Fizika: Medžiagos būsenos
 33. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
 34. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
 35. Fizika: Apšvietimas ir sauga
 36. Algebra: Diskriminantas
 37. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
 38. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
 39. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
 40. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
 41. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
 42. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.