1862.3. Trupmenos pagrindinė savybė

Parašykite atsakymą.

Iš kokio reiškinio reikia padauginti kairiąją pusę, kad būtų teisinga lygybė?
\frac{x+6x}{14y}=\frac{7x^4+6x^2+x^2}{14x^3y+14xy}
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Trupmenos pagrindinė savybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika:
  2. Algebra: Moda
  3. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  4. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  5. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai
  6. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  7. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  8. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  9. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  10. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.