2311.3. Lygčių sistemos sąvoka

Pasirinkite atsakymą.

Jei lygties sistema susideda iš dviejų tiesinių lygčių, jos grafikas yra dvi tiesės. Koordinačių plokštumoje šios tiesės gali išsidėstyti trimis būdais. Jeigu tiesės nesusikerta, lygčių sistemos sprendinių skaičius yra?

Iš duoto grafiko nustatykite, kiek sprendinių turi lygčių sistema.


Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Lygčių sistemos
Potemė
Lygčių sistemos sąvoka

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Informacijos perdavimo rūšys.
  2. Algebra: Kombinatorika
  3. Geometrija: Taisyklingo daugiakampio perimetras ir plotas. Į taisyklingą daugiakampį įbrėžto ir apibrėžto apskritimo lankas
  4. Chemija: Metalų cheminės savybės.
  5. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
  6. Fizika: Astronomijos samprata.
  7. Geometrija:
  8. Geometrija: Stačiojo trikampio kraštinių santykis
  9. Fizika: Regimasis dangaus kūnų judėjimas.
  10. Algebra: Diferencijavimas