2311.3. Lygčių sistemos sąvoka

Pasirinkite atsakymą.

Jei lygties sistema susideda iš dviejų tiesinių lygčių, jos grafikas yra dvi tiesės. Koordinačių plokštumoje šios tiesės gali išsidėstyti trimis būdais. Jeigu tiesės nesusikerta, lygčių sistemos sprendinių skaičius yra?

Iš duoto grafiko nustatykite, kiek sprendinių turi lygčių sistema.


Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Lygčių sistemos
Potemė
Lygčių sistemos sąvoka

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Energijos panaudojimas gyvenime.
  2. Algebra: Nepilnos kvadratinės nelygybės
  3. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
  4. Geometrija: Stačiojo trikampio sinuso, kosinuso, tangento radimas
  5. Algebra: Aritmetinė progresija
  6. Fizika: Astronomijos samprata.
  7. Algebra: Kombinatorika
  8. Fizika: Omo dėsnis grandinės daliai
  9. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
  10. Algebra: Kombinatorika