425.3. Metalų cheminės savybės.

Užrašykite formulę druskos, kuri susidaro šioje reakcijoje. Fe + HCl → Jeigu reakcija nevyksta, visose eilutėse rašykite U. Geležis oksiduojasi iki oksidacijos laipsnio +2

Klasė:
Dalykas
Chemija
Tema
Įvairios medžiagos ir jų panaudojimas.
Potemė
Metalų cheminės savybės.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Funkcija ir jos savybės
  2. Algebra: Aritmetinė progresija
  3. Algebra: Aritmetinė progresija
  4. Fizika: Elektromagnetinių bangų spinduliavimas.
  5. Fizika: Informacijos perdavimo rūšys.
  6. Fizika: Medžiagos ir konstrukcijos
  7. Geometrija: Taisyklingo daugiakampio perimetras ir plotas. Į taisyklingą daugiakampį įbrėžto ir apibrėžto apskritimo lankas
  8. Algebra: Diferencijavimas
  9. Fizika: Astronomijos samprata.
  10. Algebra: Veiksmai su trupmenom