425.3. Metalų cheminės savybės.

Užrašykite formulę druskos, kuri susidaro šioje reakcijoje. Fe + HCl → Jeigu reakcija nevyksta, visose eilutėse rašykite U. Geležis oksiduojasi iki oksidacijos laipsnio +2

Klasė:
Dalykas
Chemija
Tema
Įvairios medžiagos ir jų panaudojimas.
Potemė
Metalų cheminės savybės.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Sumos formulė
  2. Fizika: Elektromagnetinės bangos gamtoje.
  3. Chemija: Metalų cheminės savybės.
  4. Algebra: Geometrinė progresija
  5. Chemija: Metalų cheminės savybės.
  6. Fizika: Omo dėsnis grandinės daliai
  7. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
  8. Chemija: Metalų cheminės savybės.
  9. Algebra: Nepilnos kvadratinės nelygybės
  10. Algebra: Funkcija ir jos savybės