1721.3. Dydžių priklausomybė

Parašykite atsakymą.

Nustatykite dėsningumą ir užpildykite tuščią langelį.
balandis→ 04
liepa → 07
spalis → ∎
∎→
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Dydžių priklausomybės sąvoka

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 2. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 3. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 4. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 5. Algebra: Abcisės ašis
 6. Algebra: Dvinariai
 7. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 8. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 9. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 10. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 11. Algebra: Skirtingi vienanariai
 12. Algebra: Taško koordinatės
 13. Algebra: Vienanario koeficientas
 14. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 15. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 16. Algebra:
 17. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 18. Algebra: Dydžių priklausomybė
 19. Algebra: Procentai ir proporcijos
 20. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 21. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 22. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 23. Algebra: Dydžių priklausomybė
 24. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 25. Algebra: Trinariai
 26. Algebra: Tapatybės
 27. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 28. Algebra: Dydžių priklausomybė
 29. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 30. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 31. Algebra: Daugianariai
 32. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 33. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 34. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 35. Algebra: Panašūs vienanariai
 36. Algebra: Funkcija y = x²
 37. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 38. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 39. Algebra: Vienodi vienanariai
 40. Algebra:
 41. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 42. Algebra: Skaičiaus modulis