1721.3. Dydžių priklausomybė

Parašykite atsakymą.

Nustatykite dėsningumą ir užpildykite tuščią langelį.
balandis→ 04
liepa → 07
spalis → ∎
∎→
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Dydžių priklausomybės sąvoka

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Daugianariai
  2. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  3. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
  4. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  5. Algebra: Dydžių priklausomybė
  6. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
  7. Algebra: Dydžių priklausomybė
  8. Algebra: Funkcija y = x²
  9. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
  10. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu