1721.3. Dydžių priklausomybė

Parašykite atsakymą.

Nustatykite dėsningumą ir užpildykite tuščią langelį.
balandis→ 04
liepa → 07
spalis → ∎
∎→
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Dydžių priklausomybės sąvoka

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  2. Algebra: Skaičiaus modulis
  3. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  4. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
  5. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  6. Algebra: Tapatybės
  7. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  8. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  9. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  10. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.