1827.3. Tiesioginio proporcingumo sąvoka

Parašykite atsakymą.

Vienoje dėžėje telpa 32 vieno litro pakeliai obuolių sulčių. Kiek reikės dėžių supakuoti 608 sulčių pakelius.
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Tiesioginio proporcingumo sąvoka

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Procentai ir proporcijos
 2. Algebra:
 3. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 4. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 5. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 6. Algebra: Dydžių priklausomybė
 7. Algebra: Skirtingi vienanariai
 8. Algebra: Dydžių priklausomybė
 9. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 10. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 11. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 12. Algebra:
 13. Algebra: Dvinariai
 14. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 15. Algebra: Vienodi vienanariai
 16. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 17. Algebra: Dydžių priklausomybė
 18. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 19. Algebra: Daugianariai
 20. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 21. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 22. Algebra: Skaičiaus modulis
 23. Algebra: Abcisės ašis
 24. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 25. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 26. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 27. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 28. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 29. Algebra: Trinariai
 30. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 31. Algebra: Panašūs vienanariai
 32. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 33. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 34. Algebra: Taško koordinatės
 35. Algebra: Tapatybės
 36. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 37. Algebra: Funkcija y = x²
 38. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 39. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 40. Algebra: Vienanario koeficientas
 41. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 42. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis