248.3. Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.

Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Žvilgsnis į medžiagų mikropasaulį.
Potemė
Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  2. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  3. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
  4. Fizika: Judėjimo grafikas..
  5. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys
  6. Fizika: Medžiagos būsenos
  7. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  8. Geometrija:
  9. Algebra: Moda
  10. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.