248.3. Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.

Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Žvilgsnis į medžiagų mikropasaulį.
Potemė
Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  2. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  3. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  4. Geometrija:
  5. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  6. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  7. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  8. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
  9. Fizika: Garso savybės
  10. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys