266.3. Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.

Pažymėkite teisingą atsakymą.Paveiksle pavaizduotos figūros yra vienodos, nes jų plotai yra lygūs.
Klasė:
9
Dalykas
Geometrija
Tema
Panašios figūros. Atkarpos ilgis
Potemė
Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 2. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 3. Algebra: Dydžių priklausomybė
 4. Algebra: Vienodi vienanariai
 5. Algebra:
 6. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 7. Algebra: Tapatybės
 8. Algebra: Procentai ir proporcijos
 9. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 10. Algebra: Funkcija y = x²
 11. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 12. Algebra:
 13. Algebra: Taško koordinatės
 14. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 15. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 16. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 17. Algebra: Dvinariai
 18. Algebra: Abcisės ašis
 19. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 20. Algebra: Panašūs vienanariai
 21. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 22. Algebra: Skaičiaus modulis
 23. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 24. Algebra: Trinariai
 25. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 26. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 27. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 28. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 29. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 30. Algebra: Daugianariai
 31. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 32. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 33. Algebra: Dydžių priklausomybė
 34. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 35. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 36. Algebra: Vienanario koeficientas
 37. Algebra: Skirtingi vienanariai
 38. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 39. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 40. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 41. Algebra: Dydžių priklausomybė
 42. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.