266.3. Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.

Pažymėkite teisingą atsakymą.Paveiksle pavaizduotos figūros yra vienodos, nes jų plotai yra lygūs.
Klasė:
9
Dalykas
Geometrija
Tema
Panašios figūros. Atkarpos ilgis
Potemė
Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trinariai
  2. Algebra: Dydžių priklausomybė
  3. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  4. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
  5. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  6. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  7. Algebra: Taško koordinatės
  8. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  9. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
  10. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai