266.3. Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.

Pažymėkite teisingą atsakymą.Paveiksle pavaizduotos figūros yra vienodos, nes jų plotai yra lygūs.
Klasė:
9
Dalykas
Geometrija
Tema
Panašios figūros. Atkarpos ilgis
Potemė
Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 2. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 3. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 4. Algebra: Procentai ir proporcijos
 5. Algebra: Daugianariai
 6. Algebra: Vienodi vienanariai
 7. Algebra: Abcisės ašis
 8. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 9. Algebra: Funkcija y = x²
 10. Algebra: Vienanario koeficientas
 11. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 12. Algebra: Skirtingi vienanariai
 13. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 14. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 15. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 16. Algebra: Skaičiaus modulis
 17. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 18. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 19. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 20. Algebra:
 21. Algebra:
 22. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 23. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 24. Algebra: Dydžių priklausomybė
 25. Algebra: Dydžių priklausomybė
 26. Algebra: Taško koordinatės
 27. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 28. Algebra: Trinariai
 29. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 30. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 31. Algebra: Dydžių priklausomybė
 32. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 33. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 34. Algebra: Tapatybės
 35. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 36. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 37. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 38. Algebra: Panašūs vienanariai
 39. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 40. Algebra: Dvinariai
 41. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 42. Algebra: Proporcingumo koeficientas k