448.3. Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.

Parašykite atsakymą!

Užbaikite reakcijos lygtį!
NaOH + HCl →
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Rūgštys ir bazės - priešingybės chemijoje ir gyvenime.
Potemė
Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
 2. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
 3. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
 4. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
 5. Fizika: Medžiagos būsenos
 6. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
 7. Algebra: Moda
 8. Geometrija:
 9. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
 10. Fizika:
 11. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
 12. Algebra: Aritmetinis vidurkis
 13. Fizika: Judėjimo grafikas..
 14. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys
 15. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai
 16. Algebra: Diskriminantas
 17. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
 18. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
 19. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
 20. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
 21. Algebra: Moda
 22. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
 23. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
 24. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
 25. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
 26. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros KĻŪDA UZDEVUMĀ
 27. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
 28. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
 29. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai
 30. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
 31. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
 32. Fizika: Apšvietimas ir sauga
 33. Geometrija:
 34. Algebra: Diskriminantas
 35. Fizika:
 36. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
 37. Algebra: Proporcijos, procentai
 38. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
 39. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
 40. Fizika: Garso savybės
 41. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
 42. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.