448.3. Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.

Parašykite atsakymą!

Užbaikite reakcijos lygtį!
NaOH + HCl →
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Rūgštys ir bazės - priešingybės chemijoje ir gyvenime.
Potemė
Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Judėjimo grafikas..
  2. Algebra: Moda
  3. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  4. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
  5. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  6. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  7. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  8. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  9. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  10. Geometrija: