448.3. Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.

Parašykite atsakymą!

Užbaikite reakcijos lygtį!
NaOH + HCl →
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Rūgštys ir bazės - priešingybės chemijoje ir gyvenime.
Potemė
Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai
  2. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  3. Algebra: Moda
  4. Fizika: Medžiagos būsenos
  5. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
  6. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  7. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  8. Algebra: Diskriminantas
  9. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  10. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.