448.3. Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.

Parašykite atsakymą!

Užbaikite reakcijos lygtį!
NaOH + HCl →
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Rūgštys ir bazės - priešingybės chemijoje ir gyvenime.
Potemė
Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Diskriminantas
  2. Algebra: Moda
  3. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros KĻŪDA UZDEVUMĀ
  4. Fizika: Judėjimo grafikas..
  5. Fizika:
  6. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  7. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai
  8. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  9. Fizika:
  10. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.