2169.3. Moda

Pasirinkite teisingą atsakymą.

Parduotuvėje yra 25 žaislai, iš kurių yra 5 geltoni balionai, 16 raudonų kamuolių, 4 žali kubeliai. Kokia yra žaislų tipo moda?

Kokia yra moda pagal spalvą?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Moda

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  2. Geometrija: Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.
  3. Fizika:
  4. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  5. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  6. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  7. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  8. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  9. Algebra: Kvadratinė šaknis
  10. Fizika: