2055.3. Diskriminantas

Parašykite atsakymą.

Kokia turi būti b reikšmė, kad lygties 4x^2+bx+16=0 diskriminantas būtų lygus 0?
b=±
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Diskriminantas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai
  2. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  3. Algebra: Proporcijos, procentai
  4. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  5. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  6. Algebra: Moda
  7. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
  8. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  9. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  10. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė