120.3. Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai

Parašykite teisingą atsakymą.

Koks šviesos lūžio koeficientas rubine, jeigu šviesa sklinda 1.70\times10^{8} m/s greičiu!
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Šviesos reiškiniai
Potemė
Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
 2. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
 3. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
 4. Geometrija:
 5. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
 6. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai
 7. Fizika: Judėjimo grafikas..
 8. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
 9. Fizika: Garso savybės
 10. Algebra: Moda
 11. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
 12. Algebra: Diskriminantas
 13. Algebra: Moda
 14. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
 15. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys
 16. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
 17. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai
 18. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
 19. Fizika:
 20. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros KĻŪDA UZDEVUMĀ
 21. Geometrija:
 22. Fizika:
 23. Algebra: Proporcijos, procentai
 24. Algebra: Aritmetinis vidurkis
 25. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
 26. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
 27. Algebra: Diskriminantas
 28. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
 29. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
 30. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
 31. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
 32. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
 33. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
 34. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
 35. Fizika: Medžiagos būsenos
 36. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
 37. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
 38. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
 39. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
 40. Fizika: Apšvietimas ir sauga
 41. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
 42. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.