KAPEC GEOTASK?
Kontaktinė informacija
 • el. paštas:

1787.3. Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku


Parašykite atsakymą.

Pagal kokią funkciją sudaryta lentelė?

Įrašykite lentelėje trūkstamą skaičių .

Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Daugianariai
 2. Algebra: Funkcija y = x²
 3. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 4. Algebra: Vienanario koeficientas
 5. Algebra: Dydžių priklausomybė
 6. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 7. Algebra: Procentai ir proporcijos
 8. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 9. Algebra: Dvinariai
 10. Algebra:
 11. Algebra:
 12. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 13. Algebra: Abcisės ašis
 14. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 15. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 16. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 17. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 18. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 19. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 20. Algebra: Vienodi vienanariai
 21. Algebra: Trinariai
 22. Algebra: Skirtingi vienanariai
 23. Algebra: Dydžių priklausomybė
 24. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 25. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 26. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 27. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 28. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 29. Algebra: Skaičiaus modulis
 30. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 31. Algebra: Panašūs vienanariai
 32. Algebra: Taško koordinatės
 33. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 34. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 35. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 36. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 37. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 38. Algebra: Dydžių priklausomybė
 39. Algebra: Tapatybės
 40. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 41. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 42. Algebra: Proporcingumo koeficientas k