1787.3. Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku


Parašykite atsakymą.

Pagal kokią funkciją sudaryta lentelė?

Įrašykite lentelėje trūkstamą skaičių .

Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  2. Algebra: Funkcija y = x²
  3. Algebra: Dydžių priklausomybė
  4. Algebra: Tapatybės
  5. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  6. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
  7. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  8. Algebra: Procentai ir proporcijos
  9. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  10. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės