1787.3. Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku


Parašykite atsakymą.

Pagal kokią funkciją sudaryta lentelė?

Įrašykite lentelėje trūkstamą skaičių .

Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 2. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 3. Algebra: Funkcija y = x²
 4. Algebra: Abcisės ašis
 5. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 6. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 7. Algebra: Skaičiaus modulis
 8. Algebra: Panašūs vienanariai
 9. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 10. Algebra: Taško koordinatės
 11. Algebra: Daugianariai
 12. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 13. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 14. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 15. Algebra: Dydžių priklausomybė
 16. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 17. Algebra: Trinariai
 18. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 19. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 20. Algebra: Tapatybės
 21. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 22. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 23. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 24. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 25. Algebra: Dydžių priklausomybė
 26. Algebra: Dydžių priklausomybė
 27. Algebra: Vienodi vienanariai
 28. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 29. Algebra: Skirtingi vienanariai
 30. Algebra:
 31. Algebra: Vienanario koeficientas
 32. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 33. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 34. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 35. Algebra:
 36. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 37. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 38. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 39. Algebra: Dvinariai
 40. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 41. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 42. Algebra: Procentai ir proporcijos