1787.3. Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku


Parašykite atsakymą.

Pagal kokią funkciją sudaryta lentelė?

Įrašykite lentelėje trūkstamą skaičių .

Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Dydžių priklausomybė
  2. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  3. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  4. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  5. Algebra: Dydžių priklausomybė
  6. Algebra: Funkcija y = x²
  7. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
  8. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  9. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
  10. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas