1787.3. Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku


Parašykite atsakymą.

Pagal kokią funkciją sudaryta lentelė?

Įrašykite lentelėje trūkstamą skaičių .

Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
  2. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  3. Algebra: Daugianariai
  4. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  5. Algebra: Dydžių priklausomybė
  6. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  7. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  8. Algebra: Trinariai
  9. Algebra: Dydžių priklausomybė
  10. Algebra: Procentai ir proporcijos