1925.3. Funkcija y = x²

Parašykite atsakymą.

Kuriuose kvadratuose y=-3x^2 grafikas?
ir
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Laipsniai
Potemė
Funkcija y = x²

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Trinariai
 2. Algebra: Dvinariai
 3. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 4. Algebra: Taško koordinatės
 5. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 6. Algebra: Dydžių priklausomybė
 7. Algebra: Procentai ir proporcijos
 8. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 9. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 10. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 11. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 12. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 13. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 14. Algebra: Skirtingi vienanariai
 15. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 16. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 17. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 18. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 19. Algebra: Skaičiaus modulis
 20. Algebra: Dydžių priklausomybė
 21. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 22. Algebra: Funkcija y = x²
 23. Algebra: Daugianariai
 24. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 25. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 26. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 27. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 28. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 29. Algebra: Vienanario koeficientas
 30. Algebra: Tapatybės
 31. Algebra:
 32. Algebra:
 33. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 34. Algebra: Abcisės ašis
 35. Algebra: Vienodi vienanariai
 36. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 37. Algebra: Dydžių priklausomybė
 38. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 39. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 40. Algebra: Panašūs vienanariai
 41. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 42. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)