1925.3. Funkcija y = x²

Parašykite atsakymą.

Kuriuose kvadratuose y=-3x^2 grafikas?
ir
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Laipsniai
Potemė
Funkcija y = x²

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Procentai ir proporcijos
 2. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 3. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 4. Algebra: Funkcija y = x²
 5. Algebra: Daugianariai
 6. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 7. Algebra: Taško koordinatės
 8. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 9. Algebra: Dvinariai
 10. Algebra:
 11. Algebra: Skaičiaus modulis
 12. Algebra: Vienodi vienanariai
 13. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 14. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 15. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 16. Algebra:
 17. Algebra: Skirtingi vienanariai
 18. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 19. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 20. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 21. Algebra: Abcisės ašis
 22. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 23. Algebra: Trinariai
 24. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 25. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 26. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 27. Algebra: Panašūs vienanariai
 28. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 29. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 30. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 31. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 32. Algebra: Tapatybės
 33. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 34. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 35. Algebra: Vienanario koeficientas
 36. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 37. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 38. Algebra: Dydžių priklausomybė
 39. Algebra: Dydžių priklausomybė
 40. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 41. Algebra: Dydžių priklausomybė
 42. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys