1925.3. Funkcija y = x²

Parašykite atsakymą.

Kuriuose kvadratuose y=-3x^2 grafikas?
ir
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Laipsniai
Potemė
Funkcija y = x²

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Vienodi vienanariai
  2. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  3. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  4. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  5. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  6. Algebra: Abcisės ašis
  7. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  8. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  9. Algebra: Daugianariai
  10. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys