1925.3. Funkcija y = x²

Parašykite atsakymą.

Kuriuose kvadratuose y=-3x^2 grafikas?
ir
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Laipsniai
Potemė
Funkcija y = x²

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tapatybės
  2. Algebra: Vienanario koeficientas
  3. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  4. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  5. Algebra: Skirtingi vienanariai
  6. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
  7. Algebra: Taško koordinatės
  8. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
  9. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  10. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku