2068.3. Vienodi vienanariai

Pažymėkite teisingus atsakymus (galimi keli variantai)

Kurie iš šių vienanarių lygūs duotajam? 24b^4 x^3

Šio vienanario laipsnis =
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Vienodi vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  2. Algebra:
  3. Algebra: Daugianariai
  4. Algebra: Panašūs vienanariai
  5. Algebra: Dydžių priklausomybė
  6. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  7. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
  8. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
  9. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  10. Algebra: Dydžių priklausomybė