2068.3. Vienodi vienanariai

Pažymėkite teisingus atsakymus (galimi keli variantai)

Kurie iš šių vienanarių lygūs duotajam? 24b^4 x^3

Šio vienanario laipsnis =
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Vienodi vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 2. Algebra: Dydžių priklausomybė
 3. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 4. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 5. Algebra: Vienodi vienanariai
 6. Algebra:
 7. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 8. Algebra: Procentai ir proporcijos
 9. Algebra: Abcisės ašis
 10. Algebra: Dydžių priklausomybė
 11. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 12. Algebra: Panašūs vienanariai
 13. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 14. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 15. Algebra: Dvinariai
 16. Algebra: Skaičiaus modulis
 17. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 18. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 19. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 20. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 21. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 22. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 23. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 24. Algebra: Tapatybės
 25. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 26. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 27. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 28. Algebra: Vienanario koeficientas
 29. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 30. Algebra: Funkcija y = x²
 31. Algebra: Daugianariai
 32. Algebra: Skirtingi vienanariai
 33. Algebra: Dydžių priklausomybė
 34. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 35. Algebra: Trinariai
 36. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 37. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 38. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 39. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 40. Algebra:
 41. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 42. Algebra: Taško koordinatės