2068.3. Vienodi vienanariai

Pažymėkite teisingus atsakymus (galimi keli variantai)

Kurie iš šių vienanarių lygūs duotajam? 24b^4 x^3

Šio vienanario laipsnis =
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Vienodi vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Dydžių priklausomybė
  2. Algebra: Taško koordinatės
  3. Algebra:
  4. Algebra: Tapatybės
  5. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
  6. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  7. Algebra: Abcisės ašis
  8. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  9. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  10. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.