1107.3. Ekvivalentiškos lygtys

Pasirinkite atsakymą.

Ar ši lygtis yra ekvivalentiška 4y - 5 = 7? Pavyzdys: y-3 = 0
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Ekvivalentiškos lygtys

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 2. Algebra: Dydžių priklausomybė
 3. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 4. Algebra: Skirtingi vienanariai
 5. Algebra:
 6. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 7. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 8. Algebra: Abcisės ašis
 9. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 10. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 11. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 12. Algebra: Daugianariai
 13. Algebra: Dydžių priklausomybė
 14. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 15. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 16. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 17. Algebra: Taško koordinatės
 18. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 19. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 20. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 21. Algebra: Trinariai
 22. Algebra:
 23. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 24. Algebra: Funkcija y = x²
 25. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 26. Algebra: Dydžių priklausomybė
 27. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 28. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 29. Algebra: Vienodi vienanariai
 30. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 31. Algebra: Tapatybės
 32. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 33. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 34. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 35. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 36. Algebra: Dvinariai
 37. Algebra: Vienanario koeficientas
 38. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 39. Algebra: Procentai ir proporcijos
 40. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 41. Algebra: Panašūs vienanariai
 42. Algebra: Skaičiaus modulis