1107.3. Ekvivalentiškos lygtys

Pasirinkite atsakymą.

Ar ši lygtis yra ekvivalentiška 4y - 5 = 7? Pavyzdys: y-3 = 0
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Ekvivalentiškos lygtys

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  2. Algebra:
  3. Algebra: Funkcija y = x²
  4. Algebra: Dvinariai
  5. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  6. Algebra: Taško koordinatės
  7. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
  8. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
  9. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
  10. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka