852.3. Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai

Užrašykite atsakymą.

Nustatykite intervalą, kuriam priklauso x. Teigiamą begalybę žymėkite +B, o neigiamą - -B. Pavyzdys: \frac{x}{10}+x>\frac{484}{11}-\frac{363}{11}
( ; )
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
7 klasės kurso kartojimas
Potemė
Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai
  2. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  3. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  4. Algebra: Moda
  5. Algebra: Diskriminantas
  6. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  7. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  8. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys
  9. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
  10. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.