326.3. Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.

Įrašykite trūkstamus žodžius!

Rūgštys yra klasė cheminių junginių, sudarytų iš vieno ar daugiau jonų ir rūgšties liekanos.
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Rūgštys ir bazės - priešingybės chemijoje ir gyvenime.
Potemė
Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  2. Algebra: Kvadratinės lygtys
  3. Algebra: Realieji skaičiai
  4. Algebra: Kvadratinė šaknis
  5. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė
  6. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  7. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  8. Algebra: Racionali išraiška
  9. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  10. Algebra: ax² + bx = 0