644.3. Daugianariai

Pasirinkite atsakymą.

Ar šis teiginys teisingas? Skaičiaus z ir bet kurių dviejų daugianarių skirtumas yra z ir daugianario skirtumas.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Daugianariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 2. Algebra:
 3. Algebra: Taško koordinatės
 4. Algebra:
 5. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 6. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 7. Algebra: Dydžių priklausomybė
 8. Algebra: Procentai ir proporcijos
 9. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 10. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 11. Algebra: Funkcija y = x²
 12. Algebra: Vienanario koeficientas
 13. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 14. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 15. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 16. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 17. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 18. Algebra: Trinariai
 19. Algebra: Vienodi vienanariai
 20. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 21. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 22. Algebra: Skirtingi vienanariai
 23. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 24. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 25. Algebra: Panašūs vienanariai
 26. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 27. Algebra: Skaičiaus modulis
 28. Algebra: Dydžių priklausomybė
 29. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 30. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 31. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 32. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 33. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 34. Algebra: Tapatybės
 35. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 36. Algebra: Daugianariai
 37. Algebra: Dydžių priklausomybė
 38. Algebra: Dvinariai
 39. Algebra: Abcisės ašis
 40. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 41. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 42. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės