644.3. Daugianariai

Pasirinkite atsakymą.

Ar šis teiginys teisingas? Skaičiaus z ir bet kurių dviejų daugianarių skirtumas yra z ir daugianario skirtumas.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Daugianariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 2. Algebra: Panašūs vienanariai
 3. Algebra: Daugianariai
 4. Algebra: Dydžių priklausomybė
 5. Algebra: Procentai ir proporcijos
 6. Algebra: Vienodi vienanariai
 7. Algebra: Tapatybės
 8. Algebra: Abcisės ašis
 9. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 10. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 11. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 12. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 13. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 14. Algebra: Skirtingi vienanariai
 15. Algebra: Dydžių priklausomybė
 16. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 17. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 18. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 19. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 20. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 21. Algebra:
 22. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 23. Algebra: Vienanario koeficientas
 24. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 25. Algebra: Taško koordinatės
 26. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 27. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 28. Algebra: Trinariai
 29. Algebra: Skaičiaus modulis
 30. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 31. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 32. Algebra: Funkcija y = x²
 33. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 34. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 35. Algebra:
 36. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 37. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 38. Algebra: Dydžių priklausomybė
 39. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 40. Algebra: Dvinariai
 41. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 42. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis