421.3. Metalų cheminės savybės.

Įrašykite trūkstamą cheminį simbolį!

Cinkui reaguojant su druskos rūgštimi, išsiskiria dujos, kurių cheminė formulė .
Klasė:
Dalykas
Chemija
Tema
Įvairios medžiagos ir jų panaudojimas.
Potemė
Metalų cheminės savybės.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Energijos panaudojimas gyvenime.
  2. Algebra: Kombinatorika
  3. Algebra: Aritmetinė progresija
  4. Algebra: Diferencijavimas
  5. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
  6. Chemija: Metalų cheminės savybės.
  7. Algebra: Lygtys su dviem nežinomaisiais (1-o ar 2-o laipsnio)
  8. Geometrija: Stačiojo trikampio, lygiagretainio, rombo ploto apskaičiavimas per smailiojo kampo sinusą
  9. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
  10. Geometrija: