1715.3. Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė

Pasirinkite atsakymą.

Ar šis teiginys teisingas? Trikampiai yra lygūs, jei jie yra statūs.
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Trikampio kampų suma. Stačiojo trikampio savybė
Potemė
Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  2. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
  3. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
  4. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  5. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  6. Algebra: Vienanario koeficientas
  7. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  8. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  9. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  10. Algebra: