1715.3. Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė

Pasirinkite atsakymą.

Ar šis teiginys teisingas? Trikampiai yra lygūs, jei jie yra statūs.
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Trikampio kampų suma. Stačiojo trikampio savybė
Potemė
Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  2. Algebra:
  3. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  4. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  5. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  6. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
  7. Algebra: Funkcija y = x²
  8. Algebra:
  9. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
  10. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.