157.3. Cheminių reakcijų lygtys.

Įrašykite trūkstamą žodį!

Jeigu reakcijos lygtyje koeficientas prieš formulę yra , tuomet koeficientas nerašomas.
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Cheminių reakcijų lygtys.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinės lygtys
  2. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  3. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  4. Fizika: Garso pasekmės.
  5. Algebra: Kvadratinė šaknis
  6. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  7. Algebra: Moda
  8. Fizika: Archimedo dėsnis.
  9. Fizika: Judėjimo rūšys.
  10. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.