157.3. Cheminių reakcijų lygtys.

Įrašykite trūkstamą žodį!

Jeigu reakcijos lygtyje koeficientas prieš formulę yra , tuomet koeficientas nerašomas.
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Cheminių reakcijų lygtys.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  2. Fizika: Judėjimo rūšys.
  3. Geometrija: Apie statųjį trikampį apibrėžtas apskritimas
  4. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  5. Fizika: Garso savybės
  6. Algebra: Formulė y = k/x
  7. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  8. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  9. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  10. Fizika: Archimedo dėsnis.