1727.3. Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės

Pasirinkite atsakymą.

Ar teiginys teisingas?
Reikalingos mažiausiai 4 tiesės, kad būtų sudarytas vidaus kampas.
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Lygiagrečios plokštumos
Potemė
Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Tapatybės
 2. Algebra: Vienanario koeficientas
 3. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 4. Algebra: Skaičiaus modulis
 5. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 6. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 7. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 8. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 9. Algebra:
 10. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 11. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 12. Algebra: Dydžių priklausomybė
 13. Algebra: Panašūs vienanariai
 14. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 15. Algebra:
 16. Algebra: Dydžių priklausomybė
 17. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 18. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 19. Algebra: Abcisės ašis
 20. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 21. Algebra: Vienodi vienanariai
 22. Algebra: Procentai ir proporcijos
 23. Algebra: Dvinariai
 24. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 25. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 26. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 27. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 28. Algebra: Daugianariai
 29. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 30. Algebra: Dydžių priklausomybė
 31. Algebra: Taško koordinatės
 32. Algebra: Funkcija y = x²
 33. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 34. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 35. Algebra: Trinariai
 36. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 37. Algebra: Skirtingi vienanariai
 38. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 39. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 40. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 41. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 42. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas