1727.3. Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės

Pasirinkite atsakymą.

Ar teiginys teisingas?
Reikalingos mažiausiai 4 tiesės, kad būtų sudarytas vidaus kampas.
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Lygiagrečios plokštumos
Potemė
Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  2. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  3. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  4. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  5. Algebra: Dvinariai
  6. Algebra:
  7. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
  8. Algebra: Skaičiaus modulis
  9. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
  10. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas