KAPEC GEOTASK?
Kontaktinė informacija
 • el. paštas:

1727.3. Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės

Pasirinkite atsakymą.

Ar teiginys teisingas?
Reikalingos mažiausiai 4 tiesės, kad būtų sudarytas vidaus kampas.
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Lygiagrečios plokštumos
Potemė
Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 2. Algebra: Dydžių priklausomybė
 3. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 4. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 5. Algebra: Daugianariai
 6. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 7. Algebra: Taško koordinatės
 8. Algebra: Panašūs vienanariai
 9. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 10. Algebra:
 11. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 12. Algebra: Skaičiaus modulis
 13. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 14. Algebra: Tapatybės
 15. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 16. Algebra: Dydžių priklausomybė
 17. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 18. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 19. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 20. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 21. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 22. Algebra: Dvinariai
 23. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 24. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 25. Algebra: Dydžių priklausomybė
 26. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 27. Algebra:
 28. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 29. Algebra: Abcisės ašis
 30. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 31. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 32. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 33. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 34. Algebra: Vienanario koeficientas
 35. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 36. Algebra: Trinariai
 37. Algebra: Skirtingi vienanariai
 38. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 39. Algebra: Procentai ir proporcijos
 40. Algebra: Vienodi vienanariai
 41. Algebra: Funkcija y = x²
 42. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku