2917.3. Mechaninio judėjimo samprata.

Parašykite teisingą atsakymą

Pažymėkite, kuri formulė yra teisinga, jeigu s yra kelias, t yra laikas, v - greitis.
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Mechaninis judėjimas
Potemė
Mechaninio judėjimo samprata.